Úprava hlučného ventilátoru ve zdroji Alinco DM-330MVE

dm-330_5443 Během úklidu pracovny došlo i k demontování napájecího zdroje Alinco, který má své stálé místo na stěně pod stolem. Už notnou dobu mi vadí hluk, deroucí se z ventilátoru. Ze začátku, po koupi, bylo chlazení bez problémů, ale po několika letech se začal hluk zvyšovat až na neúnosnou mez. Zprvu jsem myslel, že na vině je samotný ventilátor. Po rozebrání a vyčištění zdroje se ale ukázalo, že problém bude jinde. Přesnou příčinu problému se mi ale nepodařilo objevit. Snad jen změna parametrů vlastního termistoru, který detekuje teplotu uvnitř zdroje.

Ze schématu zapojení zdroje je patrné, že ventilátor by se měl vždy po nějaké době od zapnutí rozběhnout. NTC termistor 8k2 se po zapnutí zdroje začne ohřívat a až se zmenší jeho odpor na hraniční mez, otevře se báze tranzistoru a dojde k rozběhnutí ventilátoru. Čím vyšší teplotu bude termistor mít, tím vyšší otáčky bude mít ventilátor. K ustálení na vhodných otáčkách dojde vlivem proudění vzduchu kolem termistoru přes nasávací otvory ve spodku zdroje. Tím se regulační smyčka ustálí na vhodném průtoku vzduch (otáčkách ventilátoru). V mém případě docházelo k tomu, že po cca 1 minutě od zapnutí zdroje se otáčky plynule zvedly až na maximální hodnotu, aniž byl zdroj jakkoli zatěžován nebo ohřátý. Proto jsem se rozhodl snížit napětí v bázi tranzistoru a posunout tak hodnotu pro zapnutí ventilátoru. Úpravu jsem provedl pomocí třech diod vřazených sériově mezi rezistor 3k9 a termistor. Blíže napoví fotografie pod článkem.

Tato úprava snížila otáčky ventilátoru nezatíženého zdroje na téměř neslyšitelnou úroveň a ani plně zatížený zdroj se nijak výrazně nehřeje a dostatečně se chladí.

Další možnou úpravou je snížit hodnotu rezistoru R59 (390 Ohm), např. paralelně připojeným trimrem 10k a posunout tak napětí na děliči.

 

Napsat komentář