Úprava anténního tuneru MFJ-904

 Po dotazu Vladimíra OK2HPH na úpravu tuneru MFJ-904 jsem se rozhoupal a rozhodl se tuto úpravu v dnešním příspěvku popsat. Myšlenka na přebudování továrně vyráběného ručního tuneru od MFJ se zrodila velmi brzy po zakoupení tohoto tuneru. Příčinou byl požadavek na snížení ztrát vznikajících na T-článku a také zprůhlednění vlastního nastavování, kdy v původním zapojení není dostatečně jasné, v jakém stavu se tuner po vyladění nalézá.

Vlastní úprava je konstrukčně velmi jednoduchá. Co také vymýšlet na takové jednoduché věci 🙂 Vše podstatné je spíše otázkou vhodného nápadu při použití šuplíkových zásob nebo snadno dostupných součástek. Myšlenka je, jak jsem výše naznačil, velmi jednoduchá: změnit zapojení na jednodušší – z T-článku vyrobit L-článek, ale ponechat všechny výhody původního zapojení. Toho jsem dosáhl zabudováním třípolohového přepínače, kterým se zkratuje ,ve dvou krajních polohách, vždy jeden z proměnných kondenzátorů, čím dojde ke změně zapojení z T-článku na L-článek. Ve středové poloze přepínače je zachováno původní zapojení T-článku. Vše je patrné z předposlední fotografie dole pod článkem. Bylo potřeba pouze vyříznout dva zářezy do zadní stěny tuneru (al plech) a zbytek plechu mezi těmito zářezy jen ohnout směrem dovnitř. Dalším a posledním krokem bylo připájení třech drátů na kondenzátory a přepínač.

Ze začátku jsem měl trochu obavy o chování tuneru z hlediska izolační pevnosti použitého přepínače, ale toto se ukázalo jako neopodstatněné. Žádné problémy jsem nezaznamenal. Ladění takto upraveného tuneru probíhá podobně jako u původního zapojení, jen přibude několik kroků navíc. Pokud alespoň tuším hodnotu přizpůsobované impedance, tak rovnou zvolím výchozí přepnutí přepínače (nízká nebo vysoká impedance). Pokud netuším, nezbývá než vyzkoušet obě polohy – vyzkratování jednoho z kondenzátorů a není-li ladění úspěšné, tak vyzkratování druhého z kondenzátorů. Pokud ani jedna z těchto  konfigurací přizpůsobovacího článku není úspěšná, nezbývá než použít plného zapojení T-článku a přepínač ponechat v klidové/středové poloze.

Protože se časem ukázalo, že posuvný by-pass přepínač, originálně osazený od MFJ, je po několika letech svou spolehlivostí a přechodovými odpory nepoužitelný, čeká mě výměna tohoto přepínače za nějaký jiný, nejspíše za typově podobný přepínači použitému ve výše popisované úpravě (bude samozřejmě dvoupolohový a dvoupólový).

 

 

Napsat komentář