Podpora RTCC v NUE-PSK modemu

V  minulém týdnu byla uvolněna nová verze firmwaru pro NUE-PSK modem. Jedná se o verzi číslo 3, která obsahuje podporu pro RTCC (hodiny reálného času). Hodiny jsou realizovány (naprogramovány) v hlavním DSP procesoru a pro zvětšení přesnosti se kalibrují od mikrokontroléru PIC, který je nutno osadit spolu s dalšími součástkami na desku USB, která je na toto připravena. Po spočítání ceny, na kterou mě vyjde tento upgrade (pouze součástky), jsem dospěl k závěru, že si vše udělám sám.

Sehnat mikroprocesor není velký problém, ale narazil jsem na nedostupnost digitálního přepínače FST3126. Nalezl jsem ho pouze u jednoho dodavatele a to ještě s poplatkem 40€ za poštovné! Takže jsem prozatím zvolil jinou variantu řešení. Nahrál jsem nový trojkový firmware, který bez součástek RTCC funguje jako čítač doby od zapnutí. Přes klávesové příkazy CTRL-D a ALT-D je možno nastavit správný datum a čas. Poté je již čas  i datum korektně počítán a zobrazován. Po změření odchylky počítaného času po 24 hodinách nedošlo k větší chybě než 5 sekund, což bohatě postačuje. Zůstává jen jedna nevýhoda v podobě nutnosti nastavování data a času při každém zapnutí modemu nebo výpadku napájení, případně nečekaném resetu modemu (taktéž se mi již stalo). Toto řešení se mi zdá v tuto chvíli jako nejlepší do doby než snad někde seženu potřebnou součástku.

Pokud někdo snad na kýžené součástce „sedí“ a mohl by ji postrádat, budu velmi rád.

[ratings]