Dálkově ovládaný tuner MLA s kapacitní vazbou

Zkušenosti získané dlouholetým laborováním s MLA anténami jsem zúročil při stavbě dálkově ovládaného tuneru pro ladění magnetických smyčkových antén.

Koncepci jsem pojal jako zakrytovaný tuner pro venkovní umístění s možností výměny smyčky. Tuner obsahuje dva proměnné kondenzátory. Jeden pro frekvenční ladění a druhý pro přizpůsobení kapacitní vazbou. Oba kondenzátory jsou dálkově ovládané a ladicí je navíc vybaven i koncovými kontakty. Plastová krabice s tunerem obsahuje i frekvenční výhybku oddělující VF a PWM. Oba kondenzátory jsou osazeny stejnosměrnými motorky na 12V s integrovanou převodovkou s výslednou rychlostí otáčení 2 otáčky za minutu. Řídicí signál PWM je směrován na správný motor přes přepínací relé, které je ovládáno nezávislým kabelem. Případně je možno signál PWM přesměrovat i ručně pomocí přepínače uvnitř krabice tuneru. (Pokračování textu…)

MLA tuner

small_DSC_0889 small_DSC_0888

Čas od času se zabývám magnetickými smyčkovými anténami a abych si to celé usnadnil, vyrobil jsem si přenosný MLA tuner. Výhodou je kompaktní a celkem malé provedení. Snadno se přenáší a je k němu možné připojit různé smyčky – malé, velké, tenké, silné, z drátu, trubky, koaxu atd. Přeprava antény se pak odehrává v demontovaném stavu – smyčka odpojena od tuneru. Pro srovnávání smyček různých tvarů a materiálů je jen otázkou okamžiku a smyčka se snadno vymění. Pro portablové vysílání je pak snadné zvolit tu správnou a skladnou smyčku.

(Pokračování textu…)

Poloviční W3DZZ

V tomto příspěvku bude něco o poloviční anténě W3DZZ, neboli trapovaném dipólu. Princip je všeobecně známý. Pro konstrukci trapů jsem použil novodurovou trubku o průměru 4 cm. Kondenzátor v trapu je zhotoven z koaxiálního kabelu a cívka je ze stejného izolovaného Cu drátu jako je vlastní zářič. Počet závitů na trapu je 10. Tato konstrukce se mi osvědčila již dříve při výrobě plnorozměrové W3DZZ a předchozí verze poloviční antény. Trapy jsou navrženy na frekvenci 14,1 MHz a reálně doladěny na cca 14,08 až 14,1 MHz, podle toho jak se zadařilo. Po vyrobení trapů jsem je ladil stříháním koaxiálního kabelu (kondenzátoru) za současného měření miniVNA analyzátorem. V terénu pak už zbývalo „jen“ nastřihat správné délky ramen dipólu před a za trapem. Pro první část dipólu (20 m pásmo) je nutné střihnout délku, tak aby odpovídala rezonanční frekvenci trapu. Ladění druhé části dipólu za trapem (pro pásmo 40 m) už je bez omezení. Střed dipólu je osazen proudovým balunem 1:1, o kterém se zmíním někdy příště. Střed s balunem je osazen do plastové krabičky. Krabička jse nařezaná z plastových destiček neznámého původu a celé je to slepené dohromady tavným lepidlem. Průběhy z měření trapů a hotové antény jsou v obrazové příloze. Vzhledem k finálnímu umístění středu antény na 5 metrů dlouhý dřevěný klacek, uchycený k plotovému sloupku, nachází se anténa nad drátěným plotem.  Toto umístění ji nějakým způsobem ovlivňuje tak, že vykazuje náznak /snahu  o jistou rezonanci i na pásmu 80 m a je možné ji tam také doladit automatickým tunerem. Účinnost celé soustavy „anténa-plot“ ale nebude na tomto pásmu nijak velká, HI.

(Pokračování textu…)

QRP anténní tuner

img_1645 Při občasném putování po kopcích se zajisté hodí nějaký praktický anténní tuner. V přírodě většinou není problém anténu nějak pověsit či zahodit. Těmito nevypočitatelnými způsoby instalování antény se ale málokdy podaří dosáhnout vyhovujících parametrů antény – hlavně přizpůsobení. Ze začátku jsem si vypomáhal tunerem Z-100 od LDG. Ten funguje výborně. Potřebuje ovšem napájení. Tak jsem zvolil jiné řešení a to tuner od OK1CDJ, který jsem modifikoval zpět na původní zapojení od KD1JV, které umožňuje zvolit nízkou nebo vysokou přizpůsobovanou impedanci. Také jsem doplnil ještě jeden BNC konektor pro přizpůsobování antén zakončených tímto konektorem. Úpravy jsou patrné z přiložených fotografií.

(Pokračování textu…)

Úprava anténního tuneru MFJ-904

 Po dotazu Vladimíra OK2HPH na úpravu tuneru MFJ-904 jsem se rozhoupal a rozhodl se tuto úpravu v dnešním příspěvku popsat. Myšlenka na přebudování továrně vyráběného ručního tuneru od MFJ se zrodila velmi brzy po zakoupení tohoto tuneru. Příčinou byl požadavek na snížení ztrát vznikajících na T-článku a také zprůhlednění vlastního nastavování, kdy v původním zapojení není dostatečně jasné, v jakém stavu se tuner po vyladění nalézá.

Vlastní úprava je konstrukčně velmi jednoduchá. Co také vymýšlet na takové jednoduché věci 🙂 Vše podstatné je spíše otázkou vhodného nápadu při použití šuplíkových zásob nebo snadno dostupných součástek. Myšlenka je, jak jsem výše naznačil, velmi jednoduchá: změnit zapojení na jednodušší – z T-článku vyrobit L-článek, ale ponechat všechny výhody původního zapojení. Toho jsem dosáhl zabudováním třípolohového přepínače, kterým se zkratuje ,ve dvou krajních polohách, vždy jeden z proměnných kondenzátorů, čím dojde ke změně zapojení z T-článku na L-článek. Ve středové poloze přepínače je zachováno původní zapojení T-článku. Vše je patrné z předposlední fotografie dole pod článkem. Bylo potřeba pouze vyříznout dva zářezy do zadní stěny tuneru (al plech) a zbytek plechu mezi těmito zářezy jen ohnout směrem dovnitř. Dalším a posledním krokem bylo připájení třech drátů na kondenzátory a přepínač.

Ze začátku jsem měl trochu obavy o chování tuneru z hlediska izolační pevnosti použitého přepínače, ale toto se ukázalo jako neopodstatněné. Žádné problémy jsem nezaznamenal. Ladění takto upraveného tuneru probíhá podobně jako u původního zapojení, jen přibude několik kroků navíc. Pokud alespoň tuším hodnotu přizpůsobované impedance, tak rovnou zvolím výchozí přepnutí přepínače (nízká nebo vysoká impedance). Pokud netuším, nezbývá než vyzkoušet obě polohy – vyzkratování jednoho z kondenzátorů a není-li ladění úspěšné, tak vyzkratování druhého z kondenzátorů. Pokud ani jedna z těchto  konfigurací přizpůsobovacího článku není úspěšná, nezbývá než použít plného zapojení T-článku a přepínač ponechat v klidové/středové poloze.

Protože se časem ukázalo, že posuvný by-pass přepínač, originálně osazený od MFJ, je po několika letech svou spolehlivostí a přechodovými odpory nepoužitelný, čeká mě výměna tohoto přepínače za nějaký jiný, nejspíše za typově podobný přepínači použitému ve výše popisované úpravě (bude samozřejmě dvoupolohový a dvoupólový).