Articles from Červen 2012KV vertikál CP-6

Tentokrát přišla řada na popis antény Diamond CP-6. Jedná se anténu klasické konstrukce λ/4. Anténa je trapovaná s laděnými zkrácenými radiály. Je navržena jako šesti pásmová s trapy. První trap je dvojitý pro 50 a 28 MHz, druhý trap je taktéž dvojitý a je  naladěn na 21 a 14 MHz a konečně poslední trap je jednoduchý pro 7 MHz. Vzhledem k jednoduché a čisté konstrukci je naladění antény bez větších záludností a komplikací. Každé z pásem se ladí nezávisle na ostatních. Největším problémem antény je její výška (délka) a z toho vyplývající úzkopásmovost na spodních pásmech, hlavně 3,5 MHz.

Je vcelku bezpředmětné se pokoušet provozovat ji na jiných pásmech, než pro která byla navržena. Výsledky jsou v řádu desítek decibelů slabší než jiné antény.

V porovnání s jinými anténami (G5RV, poloviční G5RV, vícepásmový homemade vertikál, dipóly, LW) ji musím ve výsledku pochválit. Žádná z antén nebyla na mém QTH, ve stejném okamžiku porovnávání, lepší (vyjma 80m pásma). Ve většině případů byla CP-6 ka lepší nebo absolutně stejná s porovnávanou anténou. Jistý vliv na tom má i výška nad zemí (28 m) a skutečnost, že dipólové antény, které mám možnost na střeše otestovat, jsou při provozu ovlivňovány blízkostí ocelových traverz, ze kterých je na střeše vybudováno závětří.

Při vlastní instalaci jsem zvolil kotvení v jednom bodě do třech směrů, což se velmi osvědčilo a anténa se i v těch nejsilnějších větrech jen mírně pohupuje. Bod pro ukotvení jsem zvolil v místě horního kapacitního klobouku. Tento bod se velmi osvědčil. V první variantě byla anténa kotvená ke spodnímu kapacitnímu klobouku a při tomto kotvení měla tendenci se prohýbat.

V současné době je anténa sundána, protože provádím testy s vícepásmovým homemade vertikálem, který svou blízkostí způsoboval vzájemné ovlivňování obou antén zejména na 40 m pásmu (vzájemná vzdálenost antén byla cca 4 m).