PicoKeyer + dotyková pastička

Koncem loňského roku u mě vyvstala potřeba nějakého elektronického CW klíče, který by umožňoval jednoduchým způsobem nastavit rychlost a měl by i nějakou tu paměť pro vysílání. Při brouzdání internetem mě zaujal PicoKeyer od N0XAS. Zaujal mě svým minimalistickým provedením a svými možnostmi nastavení.

Objednal jsem jen samotný naprogramovaný mikroprocesor. Vše ostatní jsem si dodělal a upravil sám, dle svých potřeb a možností. Na plošném spoji není co vymyslel ani pokazit. Klíčování TRX jsem zjednodušil pouze na jeden tranzistor v zapojení s OC a přidal vypínač pro přednastavenou rychlost dle nápadu OK1HDU. Vhodnou krabičku jsem sehnal v GESu. Vše fungovalo na první pokus. Po nějaké době zkoušení musím konstatovat, že se mi provedení velmi zalíbilo.

Menší nedostatky jsem objevil jen při vyvolávání zpráv z pamětí, kdy klíč ne vždy reaguje na první stisk tlačítka. Druhým nedostatkem je nekvalitní klíčování v režimu ručního klíče, kdy při rychlostech okolo 60 znaků za minutu, přestává klíč stíhat a objevují se chyby. Do tohoto stavu se klíč dostane nepravidelně po určité sekvenci znaků. Budu muset pořešit s autorem.

Po několika měsících jsem uznal za potřebné doplnit klíč o nějakou miniaturní pastičku, která by nebyla moc náchylná na mechanické poškození. Volba padla na dotykovou pastičku v provedení od OK1CDJ. Vzhledem k ceně kapacitních snímačů jsem zvolil hotovou variantu od Ondry (bez krabičky), kdy navýšení ceny oproti vlastní výrobě bylo okolo 100 Kč. Pastičku jsem vestavěl do malé krabičky, kterou  jsem přilepil ke krabičce elektronického klíče. Jako celek to působí celkem přijatelně. Klíčování na této kapacitní pastičce je pro mě milým překvapením. Dá se na ní velmi rychle zvyknout a celkové provedení, dohromady s klíčem, je přijatelné hmotností i velikostí na časté přenášení na portablu.

Napsat komentář