Sinusový tónový generátor pro výuku telegrafie

Podobných přístrojů a zapojení existuje spousta. Já však měl určitou představu a než přizpůsobovat vymyšlené, šel jsem raději cestou svou a vytvořil zařízení nové.

Tady odbočím a trochu rozvedu, co mě k tomu vedlo. Již nějakou dobu se snažím proniknout do kouzla telegrafie a osvojit si onu dovednost. Jde to velmi pomalu, času se nedostává a na výsledcích je to znát. Ale znatelný pokrok tu je. O to víc je pro mě důležité, abych měl k dispozici takové prostředky, které mi umožní využít veškerý mě dostupný čas pro výuku. A to nejčastěji čas po ulehnutí do postele, kdy obvykle již po mně nikdo nic nechce. Z toho vyplývají i požadavky na celé zařízení. Nácvik příjmu v dnešní době krásně zastane mobilní telefon s Androidem a patřičnou aplikací a sluchátka na uši. S nácvikem vysílání je to už trochu složitější. Brát s sebou do postele TRX jako generátor není vhodné, snadno by mohl přijít k úhoně. Proto musí být generátor malý, se vstupem pro klíč, s výstupem na sluchátka, s regulací hlasitosti a napájený bateriemi.

Drtivá většina existujících zapojení je pomocí diskrétních analogových součástek. Já jsem se rozhodl pro zapojení s mikroprocesorem, abych otestoval zda-li je to použitelné. Jako základ jsem zvolil desku Arduino Pro Mini (1), která obsahuje mikroprocesor Atmel. Tímto mikroprocesorem generuji nízkofrekvenční tón sinusového průběhu, v mém případě nastavený v programu na 750 Hz. Pro generování signálu sinusového průběhu jsem použil volně dostupnou programovou proceduru [4], abych nemusel vymýšlet již vymyšlené. Tato procedura vytváří sinusovku pomocí PWM signálu o frekvenci 32 kHz. Proto je na výstupu osazena dolní propust RC se zlomovou frekvencí cca 2 kHz pro potlačení a vyhlazení PWM signálu (4).

Za dolní propustí následuje stejnosměrné oddělení pomocí C2 a potenciometr ovládání hlasitosti R2 (5). Dále následuje výstup pro připojení sluchátek (7) a přes trimr R3 (3) vstup na audio zesilovač (2) pro buzení malého reproduktoru (6). Trimr R3 je zde pro nastavení hlasitosti z reproduktoru, tak aby odpovídala hlasitosti ve sluchátkách. Základem audio zesilovače je obvod PAM8403 (2x 3W, nap. 2,5–5 V, pracující ve třídě D) dostupný jako modul na ebay.com.

Na přední straně krabičky je také vstup pro ruční nebo elektronický klíč (8), posuvný vypínač a signalizační LED (9).

Zařízení je napájeno ze dvou nabíjecích NiMH článků (11) a proto je do celého zapojení vsazen DC-DC měnič (10) z 1-3V na 5V, taktéž dostupný ebay.com. Pro hlídání vybíjení napájecích článků pod přípustnou mez, je připojeno výstupní napětí sériově zapojených článků na analogový vstup mikroprocesoru. V programu je poté toto napětí měřeno při každém zapnutí zařízení a také po každé minutě nečinnosti na vstupu klíče. Stav napájecích článků je po každém měření signalizován telegraficky zvukovým znamením ve tvaru R (články nabity) nebo K (Ubat<2,1V), případně KK (Ubat<2,05V) nebo KKK (Ubat<2,0V). Frekvence zvukového znamení, pro signalizování stavu článků, je odlišná od frekvence generovaného tónu od telegrafního klíče. Svítivá dioda na předním panelu signalizuje svým svitem zapnutí zařízení. Během klíčování signalizuje aktivitu svým pohasínáním.

Vzhledem k použitému mikroprocesoru lze do programu doplnit další funkce, např. pro generování náhodných znaků. Potom by šlo využít generátor i pro nácvik příjmu telegrafních značek. Možnosti jsou téměř neomezené.

Věřím, že zde popsaný generátor pro nácvik vysílání telegrafie někomu pomůže stejně dobře jako pomáhá mně.

 

Kompletní program pro Arduino je volně ke stažení zde na stránce:

[1] sin_ton_audio_gen.zip

Seznam zdrojů:

[2] http://www.arduino.cc

[3] http://www.ebay.com (arduino pro mini / PAM8403 / dc-dc converter)

[4] http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/arduino-dds-sinewave-generator/

 

 

1 Komentář

  1. Pavel napsal:

    Sinusový tónový generátor.
    Dobrý den, prosím odborníky, zda se dá levně vyrobit nebo někde koupit sinusový tónový generátor s možností naladění frekvence v rozmezí 5-7 kHz s přesností ladění na 3 desetinná místa.
    Děkuji za pomoc.

Napsat komentář