Mikrofonní kompresor pro FT-817 jinak

Po letním VKV QRP závodu jsem usoudil, že bude potřeba moji FT-817 osadit mikrofonním kompresorem. Zvolil jsem zapojení publikované Ondrou OK1CDJ. Trochu byl problém s dostupností obvodu SSM2165-1. Nakonec se mi podařilo jeden sehnat na ebay. Jelikož tento obvod byl v jiném pouzdře než použil OK1CDJ, byl jsem nucen navrhnout novou desku plošného spoje. Vlastní zabudování do mikrofonu jsem provedl poněkud odlišně, než je běžně publikováno a to tak, že jsem zachoval originální horní propust a tudíž i charakteristiku pro „evropské hlasy“.

Kompresor jsem vyzkoušel a zdálo se, že to nějak funguje. Pak jsem ale připojil anténu magloop (mag. smyčka) a začaly se dít nehorázné věci. Kompresor v mikrofonu se rozkmital. Ba co hůř. Rozkmitával se tak moc, že ovlivňoval i originální mikrofonní vložku (při přepínači přepnutém do polohy kompresor VYP), kdy rušení do mik. vložky pronikalo přes vstup kompresoru. Jediné řešení bylo upravit zapojení tak, aby při vypnutém kompresoru došlo k odpojení napájení do kompresoru. To se lehce řekne, ale hůře udělá, zvlášť pokud jsem chtěl zachovat i původní vlastnosti mikrofonu a vyhnout se změnám na originálním plošném spoji mikrofonu. V úvahu připadalo řešení s dvoupólovým relé, které by současně přepínalo mezi vložkou a kompresorem a druhým kontaktem odepínal napájení do kompresoru. Po prostudování zapojení FT-817 jsem ale bohužel došel k závěru, že odebíraný proud z mikrofonního konektoru by byl již velmi na hraně. Proto jsem použití relé zavrhl. Situace byla téměř bezvýchodná, ale stále jsem se nevzdával. Cítil jsem, že řešení musí existovat. A také že existuje. Použil jsem tranzistor řízený polem (MOSFET). Originální přepínač je použit pro přepínání napětí pro kompresor a v druhé poloze pro spínání tranzistoru a tím přemostění celého kompresoru. Tímto zapojením se mi podařilo zachovat vlastnosti původního zapojení mikrofonu a eliminovat rozkmitání kompresoru při jeho nepoužívání. Rozkmitání při zapnutí kompresoru a použití mag. smyčky se mi nepodařilo eliminovat, ale to mi nevadí. S běžnou anténou kompresor nekmitá a při použití mag. smyčky mohu kompresor bezpečně vyřadit.

V galerii můžete vidět původní připojení kompresoru a na posledních třech obrázcích i výsledné připojení s tranzistorem.

Napsat komentář