Jednoduchý stereofonní audio zesilovač k PC

DSC_0941U svého počítače v hamovně používám již letité reproduktory z automobilu – tuším z nějakého Favorita či podobně. A jak doba pokročila, výrobci počítačů začali šetřit už i na výkonových zesilovačích u zvukových karet. Takže jsem se potýkal s problémem nedostatečného výstupního výkonu integrované zvukové karty v počítači. Hledal jsem co nejjednoduší řešení a také jsem jedno nalezl, jak jinak než na Ebay. Oním „zázrakem“ je integrovaný obvod PAM8403, osazený na DPS a dostupný např. tady www.ebay.com.

Zesilovač pracuje ve třídě D a je navržen pro napájení 5V. Výstupní výkon 2x 3W. Abych nemusel řešit další zdroj napájení, zvolil napájení přímo z USB portu a proto jsem byl naopak nucen řešit některé problémy s tím související. V první řadě není možné využívat naplno výstupní výkon, který je modul schopen poskytnout z důvodu omezeného výstupního proudu USB portu – ukázalo se jako nepodstatné, viz. dále. Dalším problémem bylo pronikání impulzního rušení z USB portu do výstupního audio signálu. Toto rušení jsem potlačil jednak přidáním elytu na výrobcem připravené místo na DPS a hlavně připojením sériových odporů 50 Ohmů / 2W ke každému reproduktoru. Docílil jsem tím jednak razantního potlačení slyšitelného rušení a jednak snížení zesílení celého zapojení, kdy bez této úpravy nebylo možné, pro velké zesílení, dostatečně jemně regulovat hlasitost reproduktorů pomocí ovladače hlasitosti ve Windows. Regulace byla moc ostrá. Touto úpravou jsem upravil průběh zesílení, omezil rušení a omezil taktéž odběr proudu z USB portu.

Při zapojování reproduktorů pozor na to, že země reproduktorů se nesmí spojit!

PAM8403