Articles from Srpen 2012Vícepásmový KV vertikál 4. část

 A je tu opět další příspěvek ze série týkající se HM vertikálu. V tomto příspěvku se budu věnovat přemístění vertikálu na druhý (vyšší) stožár a proměření různých způsobů připojení a přizpůsobení.

Vertikál byl v základní uspořádání, tj. 6,8 metrů dlouhý zářič, v patě vřazená cívka se 40-ti závity proti zemi a dvě radiály pro vyladění na 10 MHz.

Parametry změřené u paty antény na vyšším stožáru:

Frekv. [Mhz] PSV Z
7,05 2,8 119 + j50
10,14 1,4 51 + j19
14,07 7,4 355 – j62
18,12 12,5 87 – j210
21,12 7,2 111 – j162
20,52 4,8 114 – j116
24,9 3,78 45 – j65
26,39 1,9 34 + j25
28,12 3,94 26 + j48

  (Pokračování textu…)

Vícepásmový KV vertikál 3. část

V průběhu testování a modifikování HM vertikálu došla řada také na modifikaci λ/4 s několika paralelními zářiči. Princip fungování je lety ověřený, proto nemá cenu se zde nějak široce rozepisovat. Jen pro upřesnění uvedu, že jsem testoval variantu s hlavním zářičem pro 14 MHz a dvěma paralelními zářiči pro 18 a 21 MHz. Vše fungovalo dle očekávání a předpokladů. Pro každé pásmo jsem použil jeden laděný radiál λ/4.

Vzhledem k blízkosti ocelových traverz se to opět trochu „přetahovalo“, ale pro testování to stačilo. Co více dodat? Snad jen nějaké to foto: