přepínač | OK1CPR – OK6IK

Úprava ovládání anténního přepínače na KiwiSDR

V tomto příspěvku zveřejním schéma zapojení anténního přepínače pro KiwiSDR. Je to již druhá, přepracovaná verze, která umožňuje odepínání antén na vstupu SDR při vysílání do antén na stejném QTH. Pro ovládání se využívá výstup z TRXu pro ovládání koncového stupně. Vlastní spínání koncového stupně je pak ovládáno až z výstupu toho anténního přepínače. Pro prodloužení životnosti výstupů GPIO mikropočítače BeagleBone jsou tyto výstupy odděleny optočleny.

Zobrazené schéma zapojení je poněkud zjednodušeno – rozkresleno je pouze jedno anténní relé.

schema prepinace

KiwiSDR

Bydlení v sídlištní zástavbě je pro radioamatéra velká výzva. Je to neustálý boj s rušením. Kdo se s tím smíří, ušetří si hodně nervů. Zprvu jsem se snažil s rušením bojovat. Po mnoha letech už jsem boj omezil jen na nová a silná a snadněji identifikovatelná rušení. S ostatním jsem se smířil a úsilí přesměroval ke vzdálenému přijímači.
Po několikaměsíčním hledání a srovnávání jsem vybral přijímač KiwiSDR.

(Pokračování textu…)

Anténní přepínač podruhé

small_DSC_0667Letitý, vzdáleně ovládaný, anténní přepínač již pomalu dosluhuje a tak nastal čas na jeho výměnu. Opět jsem se rozhodl jako základ použít relé RELPOL a to kvůli ceně a již vyzkoušeným parametrům. Pro KV se osvědčila. Tentokrát jsem si dovolil pohrávat s myšlenkou je použít i pro VKV. Řekl jsem si, že nemám co ztratit, maximálně budu přepínač používat opět jen pro KV. Přepínač jsem proto rozdělil na dvě sekce (dva svody), jedna pro KV, druhá pro VKV. KV sekce je připravena pro tři antény, VKV sekce pouze pro dvě antény. Vzhledem ke stejné konstrukci sekcí je možno je zaměnit. Ze sklepa jsem vydoloval hliníkovou krabici a jal jsem se navrhovat plošný spoj. Původní přepínač byl bez desky plošných spojů, ale tentokrát jsem to chtěl udělat jinak. Na plošném spoji jsou osazena relé se zpětnými diodami a dvě bleskojistky 230 V / 20kA. Pro každý svod jedna. Neaktivní antény jsou přepínacím kontaktem relé propojeny na zem. Ovládání je realizováno eth. kabelem. (Pokračování textu…)

Dálkově ovládaný anténní přepínač

Dnes jsem našel trochu času na představení dálkově ovládaného anténního přepínače. Z důvodu neustále se měnící konfigurace antén na střeše vyvstala potřeba nějakého „univerzálního koaxu“. Jelikož koax, do kterého bych mohl připojit vícero různorodých antén najednou jaksi není, byl jsem nucen se přemoct a vyrobit anténní přepínač a všechny KV antény pomocí něho nahrnout do jednoho svodu.

Jako základ jsem zvolil malá a levná relé na proudové zatížení kolem 8 ampér. Jednotlivé anténní vstupy jsou řešeny přes přepínací kontakt, kdy neaktivní vstupy jsou přizemněny. Ovládání relátek je z hamshacku otočným přepínačem po 8-mi žilovém kabelu. Výstup z přepínače do svodu je preventivně chráněn telefonní bleskojistkou se zápalným napětím 230V. To by mělo na běžné přepětí stačit. Na úder blesku to samozřejmě nestačí.  Při bouřce stejně svody a ovládací kabel rozpojuji. Na fotkách je ještě vidět zdířka pro připojení drátu nebo banánku pro LW anténu – zatím nevyužito.

Celý přepínač jsem umístil do hliníkové krabice a přišrouboval na traverzu pod vertikálem. Po první zimě jsem byl nucen z důvodu kondenzace vody odebrat jeden PL konektor a vzniknuvší díru osadit kabelovou průchodkou PG pro odvod vlhkosti. Do průchodky jsem zapracoval tenkou tkaninu jako membránu proti nezvaným hmyzím návštěvníkům – na fotografiích je stav před a během úpravy. Vše zatím funguje bez nejmenšího problému víc jak 3 roky.

 

pohled dovnitř

(Pokračování textu…)